gea

Volkovi

 • Miha Krofel, Biotehniška fakulteta
 • October 2012

Slide contents

 • Volkovi iz slovenskih gozdov
 • Volk (Canis lupus)
 • Življenje volkov
 • Primeri iz Slovenije
 • Funkcija volkov v ekosistemu
 • Pomen plenjenja volkov v naravi
 • Kočevska - trop Gotenica
 • Vpliv na vedenje rastlinojedcev
 • Volkovi po evropi
 • Razširjenost volkov - Prazgodovina
 • Razširjenost volkov
 • Koliko je volkov v Sloveniji?
 • Monitoring volkov v Sloveniji
 • Volkovi v Sloveniji: trenutno stanje
 • Številčnost volkov pri nas 2010 - 2011
 • Problematika zaradi škod na drobnici
 • Kako rešiti problematiko škod?
 • Primeri dobre prakse
 • Stranski učinki odstrela volkov
 • Odnos ljudi do volkov
 • Analize odnosa širše javnosti
 • Hvala za pozornost